Logo

Srebrni znak DMSBZT Gorenjske 2016

Društvo je 26. novembra 2016 v Gledališču Tone Čufar Jesenice praznovalo častitljivih 60 let organiziranega delovanja. Ob spremljavi sopranistke Janje Hvala in klavirske harmonike Jerneja Valanta smo se glasbeno prepustili svečanosti. Spomine dosedanjega delovanja Društva smo zbrali v sliko in besedo ter izdali jubilejni zbornik.

Letošnji dobitniki srebrnih znakov so:

MAJDA JELOVČAN, medicinska sestra - babica - Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

srebrni znak 2016 1 20170126 1303830237

Majda Jelovčan, medicinska sestra - babica, je od samega začetka delovne dobe članica Društva MSBZT Gorenjske. Vse od leta 1979 je zaposlena v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj, kjer zelo predano opravlja poklic babice ter svoje znanje in izkušnje prenaša tudi na mlajše kolegice. Lahko se pohvali, da je prav vsaki mladi babici v kranjski porodnišnici pomagala na poti do samostojnega dela. Predano znanje iz njenih dolgoletnih izkušenj so trden temelj vsake babice, mnogokrat pa se nanjo obrnejo tudi zdravniki. V letu 2015 jo je za pomoč prosil tudi prof. Marko Lavrič pri izdaji svoje knjige Porodništvo. Pomagala mu je z izkušnjami iz svojega dolgoletnega dela. Zelo rada se udeležuje vseh strokovnih seminarjev in izobraževanj, ki ji lahko pomagajo k še bolj varnemu in kakovostnemu delu. Kljub temu, da jo do upokojitve loči le še nekaj let, je dovzetna za vse novosti in jih z veseljem vpeljuje v prakso. Predavala je tudi na babiški sekciji na Šmarjetni gori. Prikazala nam je spremembe v porodništvu od njenega začetka do danes. Majda je prav zaradi svojih osebnostnih vrlin in življenjske energije priljubljena med sodelavkami in sodelavci. S svojim pozitivnim in
doslednim delom je občutno prispevala k dvigu varnosti in kakovosti zdravstvene in babiškenege v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvoKranj.

Predlagatelj: Kolegij Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj

NADA MACURA VIŠIĆ, diplomirana medicinska sestra - Splošna bolnišnica Jesenice

srebrni znak 2016 3 20170126 1149076095

Diplomirana medicinska sestra, je svojo poklicno pot leta 1995 začela v Splošni bolnišnici Jesenice na internem oddelku. Leta 2008 je prevzela vodenje zdravstvene nege v urgentni dejavnosti, leta 2011 pa še vodenje specialističnih ambulant. Je notranja presojevalka Splošne bolnišnice Jesenice za sistem kakovosti ISO 9001, sodeluje v različnih projektnih timih. Opravila je tečaje dodatnih postopkov oživljanja odraslih in otrok in aktivno sodeluje pri organizaciji temeljnih postopkov oživljanja v Splošni bolnišnici Jesenice. Leta 2011 se je priključila Strokovni sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci kot članica ožjega izvršnega odbora, leta 2015 pa postala podpredsednica Sekcije. Junija 2016 je bila prva diplomirana medicinska sestra, ki je opravila tečaj Advanced Trauma Care for Nurses – tečaj dodatnih postopkov oskrbe hudo poškodovanih pacientov v Sloveniji in v sodelovanju z zdravniškim društvom ATLS (Advanced Trauma Life Support) postala koordinatorica vpeljave tečaja v Slovenijo in nacionalna direktorica tečajev v Sloveniji. Aktivno sodeluje kot tajnica Sindikata zdravstvenih delavcev Slovenije sindikalne enote Splošne bolnišnice Jesenice. V času gradnje urgentnega centra je imela veliko vlogo pri postavitvi urgentne službe v vojaški bolnišnici ROLE 2LM, po otvoritvi urgentnega centra pa tudi s postavitvijo dela v njem. Nada s svojo humanostjo, spoštovanjem, profesionalnostjo, stalnim izobraževanjem je njen doprinos k razvoju zdravstvene nege v naši ustanovi opazen. Nada velja za osebo, ki je pripravljena sodelovati pri reševanju problemov, je nesebična in vse to se kaže na vseh področjih njenega delovanja.

Predlagatelj: Strokovni svet zdravstvene nege in oskrbe in sodelavke ter sodelavci Urgentnega centra in specialističnih ambulant Splošne bolnišnice Jesenice

ANKA ROZMAN, srednja medicinska sestra - Psihiatrična bolnišnica Begunje

srebrni znak 2016 2 20170130 1783323842

Anka Rozman, srednja medicinska sestra, je leta 1990 začela opravljati pripravništvo v centralni intenzivni terapiji Kirurgije za srce in ožilje v UKC Ljubljana, kjer si je pridobila strokovno znanje s področja intenzivne terapije in intenzivne zdravstvene nege. Od leta 1994 je zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Begunje, kjer svoje delo opravlja na ženskem oddelku pod posebnim nadzorom (intenzivni oddelek). Od vsega začetka svoje profesionalne kariere se poleg delovnih obveznostih aktivno vključuje v razvoj psihiatrične zdravstvene nege. Kot aktivna članica je nepogrešljiv član skupine za razvoj standardov ter krožka za kakovost. S svojo dodano vrednostjo je doprinesla k večji prepoznavnosti zdravstvene nege, tako v profesionalnem, kot laičnem okolju. Svojo povezanost zdravstvene nege z laično javnostjo pa je poleg dolgoletnega prostovoljnega gasilskega dela, nadgradila še z dodatno pridobljenimi znanji v vlogi prvega posredovalca nujne pomoči. Tako svoje strokovno znanje in klinične izkušnje uspešno prenaša v lokalno okolje. Anka s svojo strokovnostjo in izkušnjami pomaga pacientom in njihovim svojcem pri poznavanju bolezni in destigmatizaciji duševnih motenj ter integraciji pacientov z duševno motnjo v lokalno okolje. Anka je medicinska sestra, ki je do pacientov razvila veliko mero pristne empatije, varne čustvene distance in veliko mero potrpežljivosti. Ima posluh za pacientovo čustveno doživljanje ter razume njihovo vedenje. Je dober trden vezni člen med mladini zdravstvenimi delavci vseh profilov, ki z zanimanjem in zaupanjem prisluhnejo njenim nasvetom. Svoje znanje širi na mlajše sodelavce, je tudi mentor dijakom Srednjih zdravstvenih šol za področje psihiatrične zdravstvene nege oseb z duševno motnjo. Med njenimi osebnimi lastnostmi izstopa izjemen občutek za ljudi, še zlasti do ljudi v duševni stiski. Izžareva toplino, prijaznost, pravičnost, pozitivno energijo z veliko empatije in srčnosti.

Predlagatelj: Pomočnik direktorja za zdravstveno nego, Marjan Žagar, dipl. zn., QM in Kolegij zdravstvene nege

AVREA ŠUNTAR ERJAVŠEK, diplomirana medicinska sestra - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

srebrni znak 2016 4 20170130 1471979018

Avrea Šuntar Erjavšek, diplomirana medicinska sestra, je svojo poklicno pot začela v UKC Ljubljana, nadaljevala na primarni ravni zdravstvenega varstva, od leta 2007 pa je zaposlena na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik. Zadnjih nekaj let je vodilna medicinska sestra bolniškega oddelka 300, kjer se zdravijo pacienti z različnimi pljučnimi obolenji ter alergijo. Na Fakulteti za zdravstvo Jesenice zaključuje magistrski študij. Kot članica izvršnega odbora sodeluje v Društvu MSBZT Gorenjske. Od leta 2009 do 2013 je bila podpredsednica Društva MSBZT Gorenjske za področje financ. Nekaj let je aktivno sodelovala v organizacijsko – programskem odboru pri pripravi strokovnih srečanj v okviru Društva. Vrsto let je aktivna članica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju. Opravljen ima izpit iz šole Osnove klinične alergologije in astme in vodi tudi Astma šolo na bolniškem oddelku. Kot predavateljica je aktivna na raznih strokovnih srečanjih, internih predavanjih in učnih delavnicah Klinike Golnik, Golniškem simpoziju in kongresu. Kot mentorica se vključuje v izvajanje klinične prakse študentov, pripravnikov in novozaposlenih. Redno se udeležuje funkcionalnih izobraževanj za mentorje. Sodelavce s svojo voljo in energijo spodbuja pri strokovnem delu, daje predloge za uvajanje novosti, le-te uvaja in aktivno sodeluje pri raziskovalnem delu. S svojim znanjem in pristopom je vodilna na področju alergologije. Sodelavci jo poznajo po odprti komunikaciji ter dostopnosti za pogovor. V prostem času so aktivnosti Avree povezane z naravo. Avrea Šuntar Erjavšek je medicinska sestra z nasmehom, dolgoletnimi bogatimi izkušnjami in predanostjo delu. 

Predlagatelj: Služba zdravstvene nege in oskrbe, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

srebrni znak 2016 21 20170130 1916306259

 Dobitniki srebrnih znakov Avrea Šuntar Erjavšek, Nada Macura Višić predsednica Društva Alenka Bijol, Častna članica Oti Mertelj, Anka Rozman in Majda Jelovčan

Avtor fotografij: Foto Nik