PRIZNANJA ARHIV

Podrobna poročila in obrazložitve dobite ob kliku na ikono ob koncu seznama.

ČASTNE ČLANICE DRUŠTVA

2016 Oti Mertelj 

2014 Marjana Bratkovič 

2012 Antonija Rozman
2007
Anica Bajt
2006 Mirjam Belič

 
PREJEMNIKI ZLATEGA ZNAKA
2015 Judita Slak
2010 Marjana Bratkovič, Jože Prestor

2008 Monika Ažman
2007 Nevenka Marinšek
2006 Oti Mertelj
2005 Jožica Trstenjak
2004 Jože Lavrinec, Saša Kadivec

2003 Sonja Ravnik
2002 Ivana Hartman

2001 Meta Meglič Čuk

1999 Olga Blažič

1997 Rozi Špilak

1994 Minka Kozamernik

1992 Magda Kert

1990 Metka Ivanik

1988 Julija Babič

1981 Marija Čop

1974 Mira Jazbinšek
več..

 

PREJEMNIKI SREBRNEGA ZNAKA
2016 Majda Jelovčan, Nada Macura Višić, Anka Rozman, Avrea Šuntar Erjavšek
2015 Zvonka Krančan, Barbara Benedik, Nežka Golja, Boštjan Gluhar
2014 Blaž Aleš, Helena Dolžan Lindič, Aleksandra Vodopivec, Katja Vrankar
2013 Mojca Strgar, Tanja Žontar, Marina Kejžar, Darja Pavlič 
2012 Erika Povšnar, Lidija Ahec, Barbara Moravac, Barbara Renko
2011 Jasna Klinar, Darja Rajgelj, Silva Valjavec, Nevenka Grilc
2010 Dragica Jensterle, Alenka Rostohar, Alojzija Prestor, Jana Lavtižar
2009 Dragica Poženel, Irena Žansky Pergarec, Marjan Žagar, Amir Bešić
2008 Lidija Arlič, Anči Bizjak, Ida Hafner, Nuša Tulipan
2007 Svetlana Gaser, Štefan Lepoša, Bernarda Lukančič, Danica Žabkar
2006 Marija Bistan, Damjana Stroj, Elizabeta Špela Urh, Marinka Čebulj
2005 Vera Benedik, Darja Noč, Marija Petrinec Primožič, Aleksandra Sušnik
2004 Sonja Gjerkeš, Marta Zajec, Katica Zlatar, Ivanka Zupan
2003 Vasiljka Kokalj, Oti Mertelj, Darinka Prešeren, Štefka Zalokar

 
Srebrni znak 2012

Srebrni znak 2011

Častna članica 2012

...več