Častni član 2018


Ivana Hartman – dobitnica naslova častne članice Društva MSBZT Gorenjske, v letu 2018

Ivana Hartman je članica društva od leta 1977. Šolo za medicinske sestre - babice je zaključila 1972. leta in se zaposlila v Zdravstvenem domu Škofja Loka, na delovnem mestu patronažne medicinske sestre. Ob delu je nadaljevala šolanje na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani, kjer je diplomirala 1978. leta. Kot prvi vodja patronažne službe je orala ledino avtonomije, na področju patronaže, kot samostojne enote zdravstvenega doma v Škofji Loki. 6 let je bila vodja strokovnega kolegija patronažne službe takratnega Osnovnega zdravstva Gorenjske in 8 let njegovega sveta zavoda. S svojim delom je pomembno prispevala k uspešnem delu na strokovnem področju in promovirala stroko zdravstvene in babiške nege in oskrbe tudi v splošni javnosti - s promocijo zdravja v oddajah radia Sora, objavljala članke z zdravstveno vsebino v lokalnem časopisu Loški utrip, ki so bili vezani na dneve zdravja in na posamezne preventivne akcije. V okviru organizacije Rdečega križa v Škofji Loki je predavala učencem osnovne šole o zdravem načinu življenja. 24 let pa je vodila tudi materinsko šolo.

Ivana Hartman je bila medicinska sestra, ki je svojo pripadnost stroki izkazovala tudi s svojim dolgoletnim aktivnim delovanjem v društvu in Zbornici-Zvezi. Ko je bil sedež društva v Škofji Loki je bila Ivana najprej tajnica društva – od 1977 do 1979 leta. Čez 14 let pa je bila izvoljena za predsednico društva in to delo uspešno opravljala 11 let, do leta 2002. Nato pa je še 10 let nadaljevala z delom pri društvu, do leta 2012, kot članica izvršnega odbora, zadolžena pa je bila tudi za organizacijo društvenih izletov.

Leta 1988 je sprejela Srebrni znak Zveze sindikatov Slovenije za uresničevanje delavskih interesov v osnovni organizaciji sindikata. V letu 2012 pa so jo vpisali na seznam prejemnikov Zlatega znaka pri Zbornici – Zvezi.

Kljub temu, da je bila vpeta v številne dejavnosti, je znala koordinirati svoje življenje med družino, službo in številnimi funkcijami. Bila je zagovornica poštenih in profesionalnih odnosov med zdravstvenimi delavci in sodelavci ter zaposlenimi v upravni službi zdravstvenega doma ter tako sledila sodobnim tokovom v zdravstveni negi. Kot sindikalni zaupnik je bila glas vseh, ki so jo potrebovali. Nikdar ni zatiskala oči pred morebitnimi nepravilnostmi. Njeni sodelavci pa se je spominjajo kot vedro in prijazno osebo, ki je bila vedno pripravljena na pogovor in sodelovanje in se tudi danes veselijo vseh srečanj z njo.

V času po upokojitvi pa Ivana pravi, da kot članica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske uživa v ugodnostih, ki jih svojim članom ponuja društvo in se ima lepo – tudi v krogu svoje družine in ob branju knjig, ki pogosto zapolnijo njen prosti čas.

Predlagatelj: vodstvo društva s člani izvršnega odbora Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske