STROKOVNA SREČANJA

Dodatne informacije lahko dobite s klikom na ikono na koncu uvoda v članek

KLINIČNO POPOLDNE V mesecu, ko se praznovanja pogosto naslavljajo na zdravje, smo se odločiti izvesti Klinično popoldne na temo Duševnega zdravja v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin in Psihiatrično bolnišnico Begunje.Zelo aktualna tematika na temo mobinga, deeskalacije, stigma duševne motnje in promocija duševnega zdravja so na naše veliko zadovoljstvo privabile veliko število poslušalcev iz cele Gorenjske in čez, …

KLINIČNO POPOLDNE Klinično popoldne Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Gorenjske z naslovom: Komunikacijski izzivi v patronažni službi – povezovanje med različnimi nivoji zdravstvenega varstva. Dne, 27. novembra je v hotelu Astoria na Bledu v sodelovanju z DMSBZT Gorenjske in Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin potekalo Klinično popoldne. 

OBČNI ZBOR 2018 Strokovno srečanje in občni zbor DMSBZT Gorenjske z naslovom Gibanje, krepitev mišic in zdrav življenjski slog. Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske nas je, ob mednarodnem dnevu Dan žena 8.3.2018, razvajalo na Bledu. Tam nas je pričakal sonček. Po uvodnem nagovoru predsednice Društva Alenke Bijol in predsednice Zbornice zveze Monike Ažman nas je k prvemu predavanju povabila viš. pred. mag. Darja Šćepanović, viš. fizioterapevtka. 

KLINIČNI VEČER Študenti Fakultete za zdravstvo Jesenic (FZJ) in člani Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske imeli možnost skupnega sodelovanja na kliničnem večeru Sodelujoči so imeli priložnost predstaviti svoja diplomska in seminarska dela

STROKOVNO SREČANJE Dnevno časopisje, tedniki, revije, …, so dandanes polni nasvetov o zdravi prehrani. V televizijskih programih niso redke oddaje, v katerih različni strokovnjaki in nestrokovnjaki od prehranskih ekspertov, kuharskih mojstrov do znanih osebnosti
ponujajo recepte in pripravljajo okusne jedi ter obroke, od vsakdanjih, domačih, regionalnih do eksotičnih, komajda ali popolnoma neznanih. 

PARTNERSKI ODNOSI  Naslov Partnerski odnosi je zaokroženo povezal letošnje izbrane vsebine februarskega strokovnega srečanja DMSBZT Gorenjske. Partnerski odnosi – pogosto uporabljeni besedi. Skrbno izbrani, živi, povedni. Včasih tudi zlorabljeni. Izgovorjeni ali zapisani »tja v en dan«. Kot mašilo, kot prekrivanje prave vsebine, ... . A ne glede na to odnosi ostajajo najpomembnejši za razumevanja bistva človeka. kar je v zdravstveni negi še kako pomembno in dločilno. 

SEMINAR NENASILJE  V Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske smo v soboto, 17. novembra 2012,  v sodelovanju z Zbornico Zvezo in članicami Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi, izvedli strokovno izobraževanje na temo,  kako ravnati, ko pride do težav v medosebnih odnosih na delovnem mestu.

ZAKONODAJA V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE  V počastitev svetovnega dneva medicinskih sester in babic smo konec meseca maju v Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske organizirali strokovno srečanje z obveznimi vsebinami s področja zakonodaje.

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE TPO Z VKLJUČENIM AED  V društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske smo 6.oktobra 2010 v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizirali strokovno izobraževanje iz temeljnih postopkov oživljanja z vključenim AED, katerega vsebina je usklajena z zahtevami Zbornice Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja. Zanimanje naših članic za izobraževanje je bilo zares veliko, z veseljem pa smo pozdravili tudi članice iz drugih strokovnih regijskih društev.

SVETOVNI DAN PALIATIVNE OSKRBE - ZAKLJUČEK PROJEKTA  Prva sobota v mesecu oktobru je posvečena svetovnemu dnevu paliativne oskrbe. Pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje sta Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo ter Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske v počastitev tega dne organizirala strokovno izobraževanje. Polna dvorana Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Ljubljani je bil dokaz, da so potrebe po pridobivanju znanj s področja paliativne oskrbe zelo velike in da smo na dobri poti pri umeščanju paliativne oskrbe v zdravstveni sistem. Več...

PSIHOSOCIALNI PRISTOPI ZA POKLICNO DELO IN VSAKDANJE ŽIVLJENJE   »Življenje se odvija veliko hitreje kot kdajkoli prej - predvsem naraščajo podatki, znanje, tehnika in izumi. Zato potrebujemo drugačnega človeka; takega, ki bo sposoben živeti v svetu, ki se neprestano spreminja, in ki bo vzgojen tako, da se bo počutil dobro tudi, ko se bo položaj spreminjal. Družba, ki bo oblikovala take ljudi, bo preživela; družbe, ki tega ne bodo zmogle, pa ne.« Več...

STROKOVNO SREČANJE DMSBZT GORENJSKE: SKRB ZASE DANES - NALOŽBA ZA JUTRI Z REDNIM LETNIM OBČNIM ZBOROM  V Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske smo 4.marca 2010, tako kot že nekaj let zapored, organizirali strokovno srečanje z rednim letnim občnim zborom na temo poskrbeti zase, za svoje zdravje in za dobro počutje. Namen izobraževanja je bil spodbuditi članice in člane k večji skrbi za lastno zdravje in jih seznaniti z izbranimi strokovnimi temami s področja krepitve zdravja, preprečevanja bolezni in zgodnjega odkrivanja znakov bolezni. Strokovno izobraževanje z več kot 150 udeleženci smo zaključili z rednim letnim občnim zborom. več...


OBRAVNAVA BOLNIKA Z BOLEČINO V DOMAČEM OKOLJU  Konec marca je Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Gorenjske organiziralo enodnevno strokovno srečanje z naslovom Obravnava bolnika z bolečino v domačem okolju. Poudarek srečanja je bil na prikazu uporabe in dela z balonsko črpalko na terenu. več...

ŽIVLJENJE JE KORISTNO IZRABLJEN ČAS  »V zimski dan odidem sam, da se s snežinkami poigram…« je napisal pesnik. To pa ni veljalo za vse nas, ki smo se 26. novembra odpravili na strokovno srečanje na Bled. Bližajoča zima nam je čez noč nasula snega. Zgodaj zjutraj smo morali krepko poprijeti za lopate, da smo se z jeklenimi konjički lahko podali na slabo splužene ceste. Polni pričakovanj ob zanimivem uvodnem napovedniku tem predavanj in zanimivih predavateljih, smo se po registraciji in jutranji kavi zbrali v hotelski dvorani. Po uvodnem pozdravu predsednice DMSZT Gorenjske Monike Ažman, smo nestrpni dočakali prvega predavatelja.  več...

KAKO OHRANITI NOTRANJE RAVNOVESJE in ZDRAVE - VREDNOTA VSAKE ŽENSKE  Dva naslova, dveh strokovnih srečanj preteklega leta v organizaciji Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske. Strokovni srečanji, ki se jih je udeležilo več kot 280 udeležencev. Strokovni srečanji, ki sta pustili sledi v vsakem izmed nas. Tudi zato vam jih pobliže predstavljamo. več...

KAKOVOSTNA SKRB ZA DRUŽINE  Deževno jutro se počasi prebuja z obetom lepšega dne. V dvorani Zavarovalnice Triglav v Kranju, ki že vrsto let nudi gostoljubje DMSBZT Gorenjske postaja vse bolj živahno. Tople, zlato rumene in rjave barve naravnega jesenskega aranžmaja, simbolično prikličejo v zavest tok življenja. Staranje, smrt, rojevanje, odraščanje,..Večni, sklenjen krog...

SEMINAR ŽENSKE - ŽENSKAM  Društvo medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske je organiziralo v mesecu februarju seminar z naslovom Ženske – ženskam. Z gospo Klaro Ramovš in njenim podjetjem Klara Elite smo se že v mesecu novembru dogovorili za izvedbo seminarja. Seminar je bil namenjen osebnostnemu razvoju ženske - medicinske sestre - kot pomoč v vsakdanjem življenju, pri delu z bolniki in sodelavci. več...

POROČILO IZ SEMINARJA ETIKA V ZDRAVSTVENI NEGI  Medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki pri svojem delu vstopamo v odnos s človekom, največkrat v odnos z bolnim, s človekom v stiski. Zato je toliko bolj pomembno, da ta odnos temelji na etičnih načelih, ki izhajajo iz moralnih vrednot. Velikokrat se tega zavemo šele takrat, ko sami vstopamo v vlogo bolnika, zato je pomembno, da občasno presodimo svoje delo in odnos tudi iz druge perspektive, iz tiste, iz katere nas opazuje bolnik. Za naše delo pa je pomembno tudi priznavanje in spoštovanje dela sodelavcev, partnerski odnos in dolžnost posameznika da prispeva po svojih najboljših močeh k ustvarjanju ugodne delovne klime, na kar velikokrat pozabljamo.  več...

ETIKA V ZDRAVSTVENI NEGI 
V mesecu maju smo tudi v Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske v počastitev mednarodnega dneva babic in mednarodnega dneva medicinskih sester pripravili strokovno izobraževanje na temo etika v zdravstveni negi. Seminar je potekal 27.5.2009 v veliki dvorani Zavarovalnice Triglav v Kranju, pripravili pa smo ga v sodelovanju z DMSBZT Ljubljana. več...

KRONIČNE NEOZDRAVLJIVE BOLEZNI NA STIČIŠČU S PALIATIVNO OSKRBO  »Zgodba o zdravstveni negi je veličasten ep o pomoči človeštvu. Pripoveduje o ljudeh: kako se rodijo, živijo in umirajo; o zdravju in bolezni, o radosti in žalosti. Njeno poslanstvo je prenašanje znanj v pomoč človeku.«  več...