Prednovoletno srečanje 2016

SKUPAJ ZMOREMO VEČ

Smo upokojeni člani DMSBZT Gorenjske. Pod okriljem regijskega društva se združujemo v Sekcijo upokojenih članov. V letošnjem letu, v letu 2016, ko je društvo praznovalo 60. obletnico svojega delovanja, smo s čajanko, Tako se spominjam svojih začetkov, obeležili tudi 25. obletnico ustanovitve Aktiva – današnje Sekcije upokojenih članov društva – ki je, glede na leta svojega delovanja, stara toliko, kot je stara naša država. Sekcija je bila ustanovljena v času, ko je društvo imelo svoj sedež v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Tam je bil 16.4.1991. tudi ustanovni sestanek Aktiva upokojenih medicinskih sester. Sestanka se je udeležilo 15 od 31-tih, do takrat upokojenih članic v društvu. Za prvo predsednico je bila izvoljena ga. Helena Korošec.

Danes Sekcija združuje 84 članic in 1 člana. Glede na pravice in dolžnosti, ki smo jih določili s statutom društva, pa ostaja naš status v društvu nespremenjen. Je pa to vsekakor priložnost, ki nam pomaga ohranjati občutek stanovske pripadnosti.

Društvo nam s svojim bogatim programom dela ponuja možnosti za nadaljevanje vseživljenjskega učenja in širjenja socialne mreže – skozi program predavanj, ustvarjalnih delavnic in Sekcije za športno dejavnost in pohodništvo.

Kot predsednica Sekcije vsako leto z veseljem vsem svojim članom pošljem tudi osebno vabilo za naše prednovoletno srečanje. Organizirano je kot novoletno darilo, v okviru programa dela DMSBZT Gorenjske.

8.12.2016 smo se zbrali v Brunarici Štern na Kokrici pri Kranju. Po pozdravnem nagovoru predsednice društva, ge. Alenke Bijol, je sledilo strokovno predavanje ge. Nuše Klinar, dipl. psih., z naslovom Ustrezna komunikacija – pot k dobrim medosebnim odnosom. Skozi sliko in besedo pa sem na kratko predstavila 4-dnevni izlet društva na Sicilijo. Ob zaključku uradnega dela srečanja so udeleženke tudi soglasno izrazile željo, da jih kot predsednica Sekcije zastopam v Društvu tudi v naslednjem mandatnem obdobju, 2017 – 2021.

Družabni del srečanja s prednovoletno večerjo pa je vsekakor priložnost za sproščen klepet, za boljše medsebojno spoznavanje in krepitev vezi med člani sekcije. In vsako leto se vedno bolj čuti naša medsebojna povezanost.

Za zaključek se kot predsednica sekcije zahvaljujem vodstvu društva za sodelovanje in podporo pri izvedbi programa dela naše sekcije. Kajti skupaj zmoremo več.