Prednovoletno srečanje 2015

Jana Zupan

PREDNOVOLETNO SREČANJE
UPOKOJENIH ČLANIC DMSBZT GORENJSKE

Po programu dela DMSBZT Gorenjske Sekcija upokojenih članov vsako leto povabi svoje člane na že tradicionalno prednovoletno srečanje. Letos smo se, kot že nekajkrat do sedaj, zbrale v Brunarici Štern , na Kokrici pri Kranju, 15.12.2015.

Starejši ko smo, hitreje nam mineva čas in prav je, da si ga včasih vzamemo tudi zase. Da ga namenimo tudi za naše medsebojno druženje. Zato sem bila vesela odločitve vsake posameznice, da preživi prijetno popoldne v družbi stanovskih kolegic. Saj tudi s takšnimi družabnimi srečanji ohranjamo in povečujemo čut stanovske pripadnosti, ki je potrebna za dobro organiziranost in delovanje društva – katerega redne članice smo ostale tudi po upokojitvi. Glede na dolgoletno delo na področju zdravstvene in babiške
nege je prav, da se zavedamo, da smo bile, smo in bomo medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki, z bogatim znanjem in modrostjo starejših ljudi.

Po izreku dobrodošlice sem vse prisotne obdarovala z doma narejenim darilom, za katerega idejo sem dobila iz zakladnice modrosti naših babic, ki so menile: «Če kdaj kaj zaboli, topla ovsena vrečka lahko bolečino omili«. Članicam Ožjega odbora sekcije pa v imenu
društva izročila darilo za njihovo pomoč pri obveščanju. Saj je logistika obveščanja o številnih aktivnostih društva zahtevnejša kot pri zaposlenih kolegicah – glede na to, da naše upokojene članice živijo v vseh gorenjskih občinah. Kar precej pa jih ne uporablja računalnika. Njim je bila namenjena tudi zloženka, z vsemi potrebnimi osnovnimi podatki o organiziranosti DMSBZT Gorenjske in dodanim opisom pomena slikovnega znaka – logotipa društva, ki predstavlja cvetlico kot prispodobo za lepoto našega poklica. Rumeni krog med dvema zelenima poloblama pa je sonce, ki ponazarja medicinsko sestro.

Na srečanju so se nam pridružile tudi kolegice: ga. Monika Ažman, izvršna direktorica Zbornice – Zveze, ga. Alenka Bijol, predsednica DMSBZT Gorenjske in študentki Fakultete za zdravstvo Jesenice: gdč. Zala Marn in gdč. Kim Peternelj. Povabljene gostje srečanja so nas v uradnem delu seznanile s: potekom delovnih aktivnosti na Zbornici – Zvezi, s potekom dela našega društva, s potekom študija na FZJ in z izkušnjami študentske izmenjave na Škotskem.

Srečanje smo zaključile s prednovoletno večerjo in prijetnim medsebojnim druženjem poklicnih kolegic in nekdanjih sodelavk.

V imenu sekcije se zahvaljujem: ge. Moniki Ažman, ge. Alenki Bijol, gdč. Zali Marn in gdč. Kim Peternelj za njihov prijazen odziv na moje povabilo.

Za konec pa bi rada z vami podelila tudi misli Andreja Rozmana Roze, ki je v svoji pesmi Nekaj ti moram povedati, zapisal:

Za vsakogar mora obstajat
nekdo,

kateremu tako zaupa,

da se mu lahko zaupa,

ko mu je težko.

Za vsakogar mora obstajat
nekdo,

ki ga razume in posluša,

ko mu je zmrznjena duša

in mu je v srcu slabo.

Nekdo, kateremu lahko zaupa
tudi tiste težave,

ki bi jih najrajši izbrisal
iz glave,

in mu lahko pove tudi to,

kar ni povedat lahko.

A pogovarjanje je za človeka

še bolj pomembno kot obleka

in hkrati danes redka stvar

za katero ni potreben denar.

Pogovarjanje ni le za
zabavo,

zdravilno je tudi, ko imamo
težavo

in se v lastnih mislih
dušimo,

dokler jih še z nekom ne
delimo.

Pogovarjanje je bližina in
toplina,

s pogovarjanjem smo družina
in skupina.

S pogovarjanjem se človek s
človekom prepleta,

s pogovarjanjem smo mreža
tudi zunaj interneta.