Učna delavnica TPO in prva prve pomoči pri tujku v dihalih

S pravilnim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja lahko preprečimo škodo zaradi hipoksije in ishemije in povečamo možnost preživetja po srčnem zastoju ali pri tujku v dihalih, pri odraslih osebah, otrocih in dojenčkih. Tovrstne učne delavnice predstavljajo tudi obvezne vsebine za obnovitev licence za delo na področju zdravstvene in babiške nege v Sloveniji.

Tudi upokojene medicinske sestre se zavedamo svoje dolžnosti nudenja TPO – ne samo kot dolžnosti občana in z vidika osebne moralne odgovornosti ampak tudi kot dolžnosti zdravstvenega delavca, ki je tudi po strokovnem Kodeksu etike dolžan nuditi pomoč, ustrezno svoji strokovni usposobljenosti.

Upokojeni člani DMSBZT Gorenjske imamo možnost vsakoletne obnove potrebnega znanja na učni delavnici, ki jo za Sekcijo upokojenih članov društva, prostovoljno organizirajo in izvedejo aktivni člani društva, vsako leto iz drugega zdravstvenega zavoda na Gorenjskem.

Zadnja takšna delavnica je potekala lani, v mesecu novembru, v Zdravstvenem domu v Radovljici. Vodili sta jo dipl. med. sestri: Karla Bogožalec in Nadi Josifovič. Po kratki teoretični predstavitvi TPO in nudenja PP pri tujkih v dihalih, smo ponazorili pravilen položaj nezavestnega človeka in posamezne postopke oživljanja z uporabo lutk in polavtomatskega zunanjega defibrilatorja. Ponovili pa smo tudi prvo pomoč pri tujku v dihalih. Srečanje pa smo zaključili z izmenjavo izkušenj posameznih udeleženk na področju, ki zahteva stalno obnavljanje znanja.

V imenu DMSBZT Gorenjske in upokojenih članov društva se zahvaljujem ZD Radovljica za nudenje prostora, Karli Bogožalec in Nadi Josifovič pa za dobro pripravo in izvedbo delavnice, ki sta jo izvedli v svojem prostem času. Hvala za medgeneracijsko sodelovanje.

Jana Zupan