Poklon, Mariji Veber, najstarejši članici Zbornice-Zveze

V DMSBZT Gorenjske smo zelo ponosni na svojo najstarejšo članico, ki je pri 93 letih (letos marca bo dopolnila 94 let), tudi najstarejša članica Zbornice-Zveze. Kljub svoji častitljivi starosti pa v pogovoru z njo sogovornik lahko začuti, da je poklic medicinske sestre opravljala srčno in z veliko odgovornostjo do bolnikov.

Marija Vevar se je upokojila 1979. leta in takrat so v takratnem internem časopisu Informator - Inštituta za pljučne bolezni in tuberkulozo Golnik zapisali: »Tovarišica MARIJA VEVAR, doma iz okolice Cerknice, je prišla na Golnik 1946. leta. Takoj naslednje leto se je vpisala v bolničarsko šolo in jo 1948. leta tudi uspešno končala. Vse do upokojitve, to je do 20.8.1979 je vestno in požrtvovalno opravljala dela bolničarke oziroma medicinske sestre, s posebnim posluhom za bolnika. V Inštitutu je bila zaposlena točno 33 let.

Tov. Marija je tudi borka NOV pred 9.9.1943. Že kot 16-letno dekle se je vključila v terensko delo in kasneje v partizanske enote, zaradi česar je bila ujeta in februarja 1945 obsojena na smrt, vendar so jo sorodniki rešili. 1. maja 1946 se je udeležila prve delovne brigade na progi Brčko Banoviči.

Tu na Golniku si je ustvarila družino, zgradila hišo in želimo, da bi ostala med nami še mnogo let.« 

Marija je tudi po upokojitvi že 40 let članica regijskega društva, ki je leta 2016 praznovalo šestdeseto obletnico ustanovitve. Ob tej slovesnosti je predsednica društva Alenka Bijol povabila na oder gledališča tudi njo, kot najstarejšo članico društva. Ko sem jo zadnjič obiskala na njenem domu, se je v pogovoru spomnila tudi tega dogodka in mi dejala: » Do konca življenja ne bom pozabila te časti, ki mi je bila izkazana tam. Celo življenje sem trdo delala in bila skromna, pa so ob mojem prihodu na oder vstali vsi udeleženci slovesnosti in močno zaploskali.«

Marija vsa ta leta od upokojitve še vedno neguje pripadnost stroki zdravstvene nege. Redno prebere Utrip. Pravi, da jo še vedno zanima, kaj se dogaja na področju zdravstvene nege danes. Spremlja pa tudi delo Zbornice – Zveze. Z velikim veseljem pa v Utripu reši tudi križanko. Vsako leto se nam pridruži na prednovoletnem srečanju, ki ga v okviru društva organizira za svoje članice Sekcija upokojenih članov društva. Marija pravi, da je to tudi priložnost za klepet z nekdanjimi sodelavkami in se srečanja že vnaprej veseli.

Draga Marija, naj vam ob zaključku prispevka, ki sem ga napisala z velikim spoštovanjem do vas, zaželim še veliko naših skupnih prednovoletnih srečanj. Hvala vam za vse. Tudi za vaš prisrčen nasmeh, ki ga podarite, ko ob obisku odprete domača vrata.

Jana Zupan