Piknik s »škafcem« pozitivnih misli

V Sekcijo upokojenih članov Društva MSBZT Gorenjske je danes včlanjenih 108 članic in 1 član, ki smo tudi po upokojitvi ostali redni člani regijskega strokovnega društva. Sekcija je naslednica Aktiva upokojenih MS in ZT, ustanovljenega v Psihiatrični bolnišnici Begunje, 18.4.1991. Epidemija Covida-19 pa nam je v mesecu aprilu preprečila tudi praznovanje 30. obletnice Sekcije – tako kot tudi ostale aktivnosti društva »v živo«.

Zato je bilo naše srečanje na pikniku, organiziranem v Ribnem pri Bledu, 29.6.2021, še toliko bolj prisrčno. Svoje so k temu vzdušju prispevali tudi:

  • ambient narave, kjer se čas lahko ustavi in misli počijejo,
  • prisotnost predsednice društva Alenke Bijol in
  • najstarejše članice, 95 letne Marije Vevar ter
  • »škafec« pozitivnih misli.

V uvodnem delu piknika je predsednica društva predstavila program dela društva in seznanila prisotne, da je upravni odbor Zbornice-Zveze sprejel na moj predlog – kot poslanke 34. Skupščine Zbornice – Zveze, sklep, da so članice in člani Zbornice-Zveze, ki v koledarskem letu dopolnijo 80 in več let, oproščeni plačevanja članarine ter podelila novim upokojenim članicam društveno Zahvalo - za trud in delo na področju zdravstvene in babiške nege. Nato je vsaka udeleženka piknika iz » lesenega škafca« izbrala listek zvitega papirja, na katerem je bila napisana pozitivna misel. In po mnenju številnih, je vsaka potegnila prav tisti listek, ki je bil glede na vsebino misli, namenjen prav njej.

Pozitivno razpoloženje pa nas je spremljalo tudi za omizjem, ki je bilo namenjeno družabnemu delu piknika. Veselje, da smo se po dolgem času lahko ponovno družile, je bilo prisotno skozi ves čas pogovora.

V imenu vseh prisotnih se zahvaljujem DMSBZT Gorenjske za kritje stroškov piknika in predsednici društva za njeno prisotnost.

Ne pozabimo: »OBSTAJAJO 3 REŠITVE ZA VSAKO TEŽKO SITUACIJO. SPREJMI JO, SPREMENI JO, ZAPUSTI JO. ČE JE NE MOREŠ SPREJETI, JO SPREMENI. ČE JE NE MOREŠ SPREMENITI, JO ZAPUSTI.«

Ivanka (Jana) Zupan