30 let organiziranega delovanja upokojenih članov društva msbzt gorenjske

Društvo MSBZT Gorenjske že 30 let skrbi tudi za medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike, ki po upokojitvi še vedno ostanejo redni člani društva – v okviru Sekcije upokojenih članov , ki je v letošnjem letu praznovala 30. obletnico delovanja. Dogodek je bil slavnostno obeležen 22.10.2021, v hotelu Astoria na Bledu.

Uvodni del slovesnosti je bil po programu namenjen strokovnemu delu srečanja, ki je bil vsebinsko vezan na Svetovni dan sladkorne bolezni, 14. november in na Svetovni dan duševnega zdravja, 10. oktober:

  • Sonja Ravnik, častna članica našega društva je spregovorila o vlogi in pomenu delovanja društev diabetikov ter predstavila naloge in aktivnosti Društva diabetikov Jesenice, katerega predsednica je postala po upokojitvi.
  • Jože Lavrinec je predstavil prehrano sladkornega bolnika v šestih točkah in poskušal na kratko povedati to, kar mora vedeti upokojena med. sestra za svoje domače in bližnje – v okviru stalno spreminjajočih se znanj tega strokovnega področja.
  • Tanja Torkar, prof. zdrav. vzgoje in mag. zdr. nege, zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Begunje, je spregovorila o pomenu skrbi za duševno zdravje, ki se kot kontinuum lahko giblje od pozitivnega k negativnemu – od duševnega zdravja, do težav z duševnim zdravjem, do duševnih motenj in do hudih duševnih motenj. Za zaključek pa nas je skozi vodeno sprostitveno tehniko vizualizacije popeljala na sprehod skozi gozd. 

Osrednji del dogodka je bil slavnostni del srečanja, v katerem sem kot predsednica sekcije obujala spomine na leto 1991. Takrat je bil v Psihiatrični bolnišnici Begunje ustanovljen Aktiv upokojenih MS in ZT. Za prvo predsednico je bila izvoljena Helena Korošec. Njeno delo sta nadaljevali Anica Bajt in Dragica Cerar. Nato pa je aktiv kar tri mandatna obdobja vodila Ivanka Živič, ki je lani postala tudi častna članica DMSBZT Gorenjske. Na seji IO društva, 25.4.2013, je bil sprejet predlog, da se Aktiv MSin ZT preimenuje v Sekcijo upokojenih članov Društva MSBZT Gorenjske. Na občnem zboru društva leta 2013 pa sem bila sama izvoljena za predsednico sekcije, ki danes šteje 108 članic in 1 člana. Ob zaključku slavnostnega nagovora sem v imenu vseh članov sekcije izročila ZAHVALO Društvu MSBZTGorenjske, za vso dolgoletno pozornost, namenjeno upokojenim članom društva in se z njo zahvalila tudi za dobro sodelovanje. Šopek pa je bil namenjen v zahvalo predsednici društva, Alenki Bijol, za njen empatični odnos do upokojenih članov.

Sledil je nagovor predsednice društva, ki je sekciji podelila tudi PRIZNANJE za dolgoletno sodelovanje in rast na področju zdravstvene nege.

S svojo prisotnostjo pa nas je počastila tudi Monika Ažman, članica Društva MSBZT Gorenjske in predsednica Zbornice – Zveze, ki je spregovorila o obstoječi kritični situaciji na področju zdravstvene nege in o pomanjkanju političnega posluha za problematiko. Ne gre samo za podcenjenost tega poklica. Postavlja se tudi vprašanje zagotavljanja varne in kakovostne zdravstvene nege, zaradi odhajanja kadra na druga delovna področja. Saj je pritisk kadrovske podhranjenosti, povečanega obsega dela in težjih delovnih pogojev prevelik.

Sledila je večerja, ki je s svojim slavnostnim pridihom tudi pomagala obeležiti pomembnost dogodka, ki smo ga obogatili tudi s prijetnimi spomini na čase, ko smo še same bile aktivne na različnih področjih zdravstvene nege.

Jana Ivanka Zupan