Čas po upokojitvi

ČAS PO UPOKOJITVI - PRILOŽNOST ZA NOVE ŽIVLJENJSKE IZKUŠNJE

 

Ljudje svojo starost lahko ocenjujemo na različne načine. Marsikdo pravi, da leta niso pomembna. Pomembno je, kako jih sprejemamo in doživljamo. Kako stari se počutimo, lahko ocenjujemo tudi po tem, kakšno je naše zdravje in kako še lahko opravljamo vsakodnevna življenjska opravila.

Predvsem pa je pomembno, da najdemo smisel tega življenjskega obdobja.

Odločilnega pomena za kakovost življenja v obdobju po upokojitvi je vključenost v socialna omrežja, ki človeku dajejo občutek pripadnosti družini , prijateljem in znancem.  Saj osamljenost lahko povzroča nezadovoljstvo človeka, čeprav ima zadovoljene materialne potrebe, je zdrav in duševno čil. Sreče pa ne prinaša fizična bližina ljudi ampak harmonični odnos z ljudmi, ki omogoča komunikacijo, medsebojno pomoč, čustvene stike in oporo. Ob tem pa človek še vedno lahko ohranja svojo samostojnost.

Z upokojitvijo pride čas za prijetnejša opravila, nove dejavnosti. To je čas za telesne aktivnosti, ki nas razgibajo in okrepijo, za umski in duševni napor, ki pripomore k ohranjanju spomina. To je čas za neko koristno delo, ki nam bo dvignilo samozavest.

To pa je tudi čas, ko nas povabijo, da nadaljujemo svoje redno članstvo v Društvu MSBZT Gorenjske, v okviru katerega deluje tudi Sekcija upokojenih članic in članov Društva.

S tem pa se nam  ponudi tudi priložnost za nadaljevanje  vseživljenjskega učenja in širjenja socialne mreže – skozi program  ustvarjalnih delavnic in Sekcij za športno dejavnost in pohodništvo.

 

VABLJENI!

Breznica, 2.10.2013                                                         Jana Zupan