Plan dela 2022

Plan dela za leto 2022

Januar:             

tečaj teka na smučeh v Ratečah ali na Pokljuki

strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin: Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege ter poklicne etike

Februar:

Literarni večer, Bled, Hotel Astoria

Marec:

občni zbor s strokovnim izobraževanjem Bled, Hotel Astoria

Tečaj feratanja v Glinščici, Italija

April:

klinični večer s študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Športno tekaška delavnica ali nordijska hoja (kraj in datum javljena naknadno)

ustvarjalna oz. kuharska delavnica

Maj:

udeležba na simpoziju/kongresu ter Slovesnosti ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester in 5. maju, mednarodnem dnevu babic

strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin: Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

Junij:

izlet Sekcije upokojenih članov društva – točen kraj in datum javljen naknadno

Bazar zdravja v sodelovanju s Srednjo šolo Jesenice

Planinski pohod na Golte – Boskovec

September:  

planinski pohod na Turacher Hohe – Schoberriegel, Avstrija

Oktober:

strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu TPO z uporabo AED – Zavarovalnica Triglav Kranj oz. Etika in zakonodaja v praksi zdravstvene in babiške nege

Večdnevni izlet v tujino s strokovnim ogledom (točen datum javljen naknadno)

sodelovanje na Ljubljanskem maratonu z meddruštvenim delovanjem

Delavnica TPO za Sekcijo upokojenih članov društva

Strokovno srečanje ob svetovnem dnevu duševnega zdravja v sodelovanju s Psihiatrično bolnišnico Begunje, 10. oktober 2022

November:    

ustvarjalna delavnica

December:  

3.december: svečanost DMSBZT Gorenjske ob zaključku leta ter podelitev priznanj Srebrni znak in naslov Častni član društva    

prednovoletno srečanje Sekcije upokojenih članov društva

 

V letu 2022 bo organizirano:

- Tečaj tujega jezika glede na zanimanje udeležencev

- 8 abonmajskih kart za gledališke predstave, od januarja do aprila ter od oktobra do decembra

- Športne aktivnosti: pilates, rekreacija, joga

- Tečaj country plesa

 

             Alenka Bijol

predsednica DMSBZT Gorenjske