Plan dela 2014

Plan dela za leto 2014

Januar:
- sankanje (točen datum in kraj  javljen naknadno)
- delavnica za kakovostnejše poklicno in zasebno življenje - Biserni zvočni slap

Februar:
- 1. februar - tečaj teka na smučeh
- 15. februar - čajanka s priznanim literatom - Bled -  Hotel Astoria

Marec:
- 6. marec - občni zbor in strokovno izobraževanje na temo organizacijska kultura - Bled, Hotel Astoria

April:
- 2. april - klinični večer s študenti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice
- 26. april - strokovna ekskurzija v Splošno bolnišnico Čakovec

Maj:

-  udeležba na svečani proslavi ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, organiziran prevoz
-17. maj - strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin – Zakonodaja v dejavnosti zdravstvene in babiške nege – Zavarovalnica Triglav Kranj
- 24. maj - splavarjenje po reki Dravi z meddruštvenim sodelovanjem

Junij:

- izlet upokojenih medicinskih sester - točen datum in kraj javljen naknadno
- 14. junij - planinski pohod na Krniško glavico

September:

- 11. september - tečaj Nordijske hoje okrog Blejskega jezera
- 19. september - izlet v Berlin ali Prago
- 30. september - klinični večer

Oktober:

- 12. oktober - planinski pohod na Kraški rob
- 19. oktober - strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu TPO z uporabo AED – Zavarovalnica Triglav Kranj
- oktober – sodelovanje na Ljubljanskem maratonu z  meddruštvenim delovanjem

November:
- 13. november -  ustvarjalna delavnica
- 15. november - strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin - Etika v dejavnosti zdravstvene in babiške nege – Zavarovalnica Triglav Kranj

December:
- 6. december - slavnostna prireditev ob zaključku leta in  podelitev priznanj »Srebrni znak« - Gledališče Toneta Čufarja       
- prednovoletno srečanje upokojenih članic Društva

V letu 2014 bo organizirano:

- Tečaj angleškega ali nemškega jezika
- Tečaj računalništva
- Delavnica za obvladovanje stresa z meditacijo (točen kraj in datum javljen naknadno)
- Gong
- 8 abonmajskih kart za gledališke predstave, od januarja do aprila ter oktobra do decembra
- Športne aktivnosti: pilates, rekreacija, plavanje
- Aktivnosti gledališke skupine DMSBZT Gorenjske

 

Zapisala:
Tanja Pristavec
Predsednica DMSBZT Gorenjske